Zwierzęta

Wróbel skacze, wróbel ćwierka, jak nie lubić tu wróbelka?