Zwierzęta

Mewa... dokąd lecisz biały ptaku?

Kanał Młynówka w Opolu.