Natura

Jeżówka.

Czyż motyle nie stanowią naturalnego dopełnienia urody kwiatów?