Natura

Życie na kamieniu w Bystrym Potoku, dopływie Złotego Potoku.