Krajobrazy

Rezerwat przyrody Staw Nowokuźnicki.

Zachód słońca, teren Obszaru Chronionego Krajobrazu " Bory Niemodlińskie".

Śląsk rośnie zielono.