Blog

Na szlaku Kurpiowskich dróg.

Przed wiekami szumiała tu nieprzebyta puszcza. Nazwano ją Puszcza Zielona. Polowano tutaj na niedźwiedzie, tury, jelenie. Teraz ta równina jest już mniej zalesiona, bory stopniowo wycięto, zaczęto kolonizować krainę miodem płynącą. Do dnia dzisiejszego zachowana jest barwna kultura.

 

 

Sosna najprawdopodobniej okorowana przez łosia.

W zimie podstawą jego diety są igły sosen i jodeł, oraz kora drzew.

 

 

Żuraw studzienny.

 

Kapliczka nadrzewna.

Z kapliczkami związana jest ciekawa historia. Otóż, drzewo, które ma zawieszoną kapliczkę w dawnych czasach uważane było za poświęcone i nie mogło być ścięte. Drwale opowiadali sobie przeróżne historie o nieszczęściach spotykających tych, którzy na takie drzewo podnosili siekierę. W związku z powyższym takie drzewa dorastały do bardzo sędziwego wieku i można przypuszczać, że wiele pomników przyrody posiadało kiedyś zwieszoną na sobie kapliczkę.

 

Mieszkańcy przylegających do lasu miejscowości opiekują się nadrzewnymi kapliczkami chroniąc je przed zniszczeniem.