Zwierzęta

Biedronka.

Biedronka to bez wątpienia jeden z najbardziej ulubionych przez ludzi chrząszczy.