Zwierzęta

Sarna...zakłócać nie można zwierzynie spokoju,

to tak jakbyśmy wtargnęli im do pokoju.

W parku, na wyspie Bolko w Opolu.