Zwierzęta

Sarna...zwierzę płochliwe.

Wyspa Bolko w Opolu.