Zwierzęta

Pająk Krzyżak.

Pajęczyna Krzyżaka jest jednorazowego użycia.