Zwierzęta

Wróbel.

Siedliska wróbla są ściśle związane z obecnością człowieka.