Zwierzęta

Żuraw.

Symbol wierności - są stałe w uczuciach.