Zwierzęta

Wiewiórka.

Umie sunąć w powietrzu wykonując długie skoki i rozpościerając błony lotne.