Zwierzęta

Surykatka.

Mieszka w tunelach pod ziemią i w szczelinach skalnych.