Zwierzęta

Kangur.

Kangury są jedynymi zwierzętami, które wykorzystują skakanie jako sposób przemieszczania się.