Natura

Jeżówka.

W medycynie naturalnej Jeżówka jest uważana za jeden 

z najcenniejszych środków podnoszących odporność organizmu.