Natura

Jeżówka.

Pełen gracji motyl zbiera nektar.