Natura

Nieużytkowana łąka pokryta wysoką trawą w czasie pierwszych przymrozków.