Kwiaty

Lilia.

Legenda głosi, że kwiat ten wyrósł z łez Ewy wygnanej z raju.