Extra

Sikorka.

Potrafi samodzielnie wykuć dziuplę, ale tylko w miękkim, spróchniałym drewnie.