Extra

W kawałek metalu miłość wpleciona.

Most Groszowy w Opolu.