Blog

Widowiskowe "Mazowsze".

Zaplanowany na część artystyczną Festiwalu Folklorystycznego "Wesele Kurpiowskie", wystąpił na dużej scenie Państwowy Zespół Ludowego Tańca i Pieśni „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego. Na uczestników festiwalu czekało niezwykłe, sceniczne wydarzenie. Spektakularne widowisko pozwoliło oglądającym zobaczyć z jaką lekkością chłopcy skaczą i wirują w powietrzu, a dziewczęta z niezwykłą gracją unoszą się, nieomal fruwają w powietrzu, jak kolorowe ptaki. Ukazali się nam w strojach ludowych z różnych regionów kraju, których bogactwo i kolorystyka wzbudzały zachwyt. Tancerze pokazali niezwykły kunszt, a śpiew zespołu przeniósł widzów w inny wymiar. Nie ulega wątpliwości, że dane nam było zobaczyć pokaz sztuki ludowej na najwyższym poziomie.

Ekspresja, elegancja, niepowtarzalność sprawiły, że to musiało się podobać.

Nie zabrakło także tańców i piosenek z Kurpi.