Blog

 

Torfowisko Karaska.

Obszar torfowiska porośnięty jest przez roślinność przystosowaną do specyficznych warunków o wysokim nawilgoceniu terenu. Określenie terenu tak zawilgoconego można nazwać bagnem, mokradłem, trzęsawiskiem lub grzęzawiskiem. Jest to teren stale podmokły i przystosowany do bardzo wilgotnych warunków, której szczątki przekształcają się w torf. Teren bagienny jest bardzo niebezpieczny, można wejść na taki teren i nigdy z niego już nie wyjść... nawet nie zorientujemy się, gdy sytuacja stanie się beznadziejna i moczary będą pochłaniać szamoczącą się osobę jeszcze bardziej, im energiczniej będziemy chcieli się wydostać... podziwiajmy i zachwycajmy się "naszym" cudem natury w bezpieczny, odpowiedzialny sposób...

Bagno wciąga, uzależnia, podporządkowuje, skłania do refleksji...