Blog

Bocian Biały

 

W tekstach folklorystycznych na określenie bociana funkcjonują również nazwy własne jak; Kajtek, Wojtuś, Wojtek i wiele innych. W wyobrażeniach Słowian bocian zaliczany jest do czczonych, bożych, świętych, dobrych ptaków. Często mówimy, ze bociany przynoszą dzieci... Ten biało – czarny ptak z długim czerwonym, dziobem jest najważniejszym wyznacznikiem, że przyszedł wiosenny czas. Pierwszy raz, gdy go widzimy w czasie lotu zwiastuje, że rok będzie dla nas lekki i dobry, gorzej jest, gdy go zobaczymy siedzącego.

Po nastaniu religii chrześcijańskiej bociana kojarzono z przeciwnikiem szatana, czyli uznawano go za symbol Chrystusa. Zgodnie z legendą rozpowszechnioną na całym terenie ziem należących do wspólnoty słowiańskiej pewnemu człowiekowi Bóg podarował worek z gadami, aby ten go wrzucił do morza, w ogień lub głęboko zakopał, ewentualnie mógł go jeszcze pozostawić na bardzo wysokiej górze. Bóg kategorycznie zabronił owemu człowiekowi zaglądać do tego wora. Człowiek z ciekawości złamał zakaz i wszelakie plugastwo rozeszło się po ziemi. Za karę Bóg zamienił krnąbrnego mężczyznę w bociana, po to, aby zbierał i niszczył gady, które z jego winy swobodnie poruszają się po świecie. Stąd bocian zwany jest niekiedy „czyściświatem”. Polski wariant tej legendy mówi o tym, że ze wstydu za złamanie zakazu, człowiekowi temu poczerwieniał nos i nogi...